Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Zasady konkursu na nowego wydawcę magazynów pokładowych PLL LOT i Centralwings

Zasady konkursu na nowego wydawcę magazynów pokładowych PLL LOT i Centralwings

24 października 2007

Konkurs jest otwarty, adresowany do wydawnictw, których podstawowym zakresem działania jest wydawanie magazynów korporacyjnych, life-stylowych, branżowych lub turystycznych.

Be Sociable, Share!


2. W ogłoszeniu dot. konkursu LOT wyznacza 30 dni kalendarzowych na przygotowanie oferty.

3. Oferta powinna zawierać:
- ogólną koncepcję merytoryczną pisma (działy/rubryki, proponowana tematyka artykułów do kolejnych 3 numerów, propozycje 2 tekstów redakcyjnych wraz z tłumaczeniem wybranego artykułu na język angielski)
- projekt graficzny (max. 2 projekty dla każdego z tytułów). Oferty powinny być zaprezentowane na formularzach bez nazwy ani logo wydawnictwa.
- proponowane dane techniczne pisma (papier okładka/środek, format, proponowany nakład)
- projekt umowy i warunków finansowych współpracy /prowizja z reklam/
- prezentacja wydawnictwa – zrealizowane projekty, portfolio, status prawny i finansowy (aktualny odpis z KRS nie starszy, niż jeden miesiąc, aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami publiczno-prawnymi, zaświadczenie z US o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych, aktualne oświadczenie o braku postępowań windykacyjnych wobec wydawnictwa)


4. Jeśli Zespół/Komisja uzna, że oferta jest niekompletna lub wymaga uzupełnienia, może zwrócić się do Wydawnictwa z prośbą o uzupełnienie jej w trybie pilnym – do 5 dni.


5. Każde wydawnictwo ma prawo do zadawania dodatkowych pytań. Pytania i prośby muszą być składane na piśmie lub drogą e-mailową do wyznaczonego Członka zespołu, który zobowiązany jest prowadzić rejestr takich konsultacji.


6. Ocena nadesłanych ofert będzie odbywać na zamkniętych posiedzeniach Zespołu. Z każdego posiedzenia zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Zespołu.


7. W wyniku pierwszej analizy/selekcji ofert, Zespół wybierze redakcje do drugiego etapu konkursu.


8. W drugim etapie wybrane redakcje zostaną poproszone o wnikliwą analizę stron LOTu i Centralwings w magazynach i zaproponowanie pełnej nowej koncepcji stron pod względem merytorycznym, tekstowym i graficznym. W etapie tym omówione zostaną sprawy warunków finansowych współpracy.


9. Intencją LOTu jest, aby wydawca rozważył zatrudnienie obecnej redakcji Kaleidoscope.


10. Oferty prosimy nadsyłać pocztą na adres: Polskie Linie Lotnicze LOT Biuro Prasowe, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa.


PLL LOT


/L/

Be Sociable, Share!

Wizyt: 682

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie