Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Wyniki easyJet

18 listopada 2009

Roczne wyniki finansowe easyJet – Bardzo dobre wyniki, większe przychody, silny wpływ wysokich kosztów paliwa na zyski.

Be Sociable, Share!


 


 
 


2009


2008


Zmiana %


Przychód całkowity
(w mln GBP)


2 667


2 363


12,9%


Zysk przed opodatkowaniem (podstawowy) w mln GBP*


43,7


123,1


(64,5)%


Zysk przed opodatkowaniem (zaraportowany) w mln GBP


54,7


110,2


(50,4)%


Marża przed opodatkowaniem (podstawowa) w %*


1,6%


5,2%


(3,6)pp


Stopa zwrotu z kapitału
własnego w %


5,5%


6,8%


(1,3)pp


EPS** (podstawowy, zaraportowany) w pensach


16,9


19,8


(14,6)%


 


 


Całkowity przychód easyJet w przeliczeniu na pasażera wzrósł o 10,9% (4,1% przy założeniu stałego kursu wymiany walut). Jest to wynikiem silnej siatki połączeń easyJet, redukcji możliwości przewozowych kluczowych konkurentów o około 6%, wysokich przychodów z tytułu usług dodatkowych oraz 2,6-procentowego zwiększenia łącznej długości obsługiwanych tras.


·         Nastąpił wzrost całkowitej liczby obsłużonych pasażerów w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 3,4% do poziomu 45,2 miliona oraz współczynnika obłożenia miejsc o 1,4 pp do poziomu 85,5%.


·         Zgodnie z oczekiwaniami zysk podstawowy przed opodatkowaniem* osiągnął poziom 43,7 miliona GBP. Spadek o 79,4 miliona GBP w stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany wzrostem ceny jednostkowej paliwa odzwierciedlającej wzrost kosztów zakupu paliwa o 86,1 miliona GBP i spadkiem przychodów z tytułu odsetek o 30,5 miliona GBP.


·         Koszty operacyjne w przeliczeniu na pasażera*** (z wyłączeniem kosztów paliwa oraz zmian kursów walut) wzrosły o 3,9% w minionym roku finansowym. Całkowite koszty podstawowe w przeliczeniu na pasażera* (z wyłączeniem kosztów paliwa oraz zmian kursów walut) wzrosły o 6,2% m.in. w wyniku zwiększenia łącznej długości obsługiwanych tras, planowanemu niższemu poziomowi wykorzystania floty w sezonie zimowym oraz redukcji o 30,5 miliona GBP przychodów z tytułu odsetek.


·         Nastąpił znaczący rozwój inicjatyw mających na celu zmniejszenie kosztów: wyłączenie z floty 19 wysokokosztowych maszyn; wdrożenie systemów; renegocjacja umów ze spółką SRT zajmującą się przeglądami, konserwacją i modernizacją samolotów, która przyniesie oszczędności na poziomie 175 milionów GBP w czasie 11 lat obowiązywania kontraktu.


·         Miało miejsce umocnienie pozycji easyJet na europejskim rynku przelotów krótkodystansowych ze wzrostem udziału w kluczowych rynkach takich jak: Paryż, Londyn Gatwick, Mediolan i Madryt oraz ponad 10-procentowy wzrost wykorzystania slotów na lotniskach o ograniczonej przepustowości.


·         easyJet dysponuje wystarczającymi środkami na dostawy samolotów w okresie najbliższych 18 miesięcy dzięki niewykorzystanym środkom z przyznanych linii kredytowych oraz nadwyżkom gotówki.


·         Rezerwacje z wyprzedzeniem (tzw. forward bookings) były na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.


 


* Podstawowe wyniki finansowe nie obejmują kosztów w wysokości 11 miliona GBP zysku związanych ze sprzedażą 3 samolotów w 2009 oraz 12,9 miliona GBP kosztów związanych z przejęciem GB Airways w 2008.


** Zysk przypadający na jedną akcję.


*** Z wyłączeniem zysków z tytułu odsetek.


 


 


Andy Harrison, Dyrektor Generalny easyJet – komentarz do wyników:


„Roczne wyniki finansowe są niezwykle dobre. easyJet jest najlepiej prosperującą europejską linią lotniczą, czego dowodem są wysokie przychody. Jesteśmy jednym z bardzo niewielu przewoźników w Europie, który ostatnie 12 miesięcy recesji zamknął na plusie. Do tego sukcesu przyczynił się model biznesowy easyJet, jakość pracy naszych ludzi oraz efektywnie zaplanowana siatka połączeń. Oferujemy najlepsze ceny i latamy do najlepiej usytuowanych lotnisk.


Sezon zimowy będzie wyzwanie dla linii lotniczych. W tej chwili nasze wysiłki skupione są na dalszej redukcji kosztów oraz poprawie wydajności, jak również na optymalizacji rentowności tras oraz alokacji maszyn. Korzyści przyniesie nam również hedging paliwa, ponieważ jego zabezpieczona cena dostosowuje się do cen rynkowych. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności oraz zakładając obecne ceny paliwa i kursy wymiany walut, spodziewamy się, że easyJet znacząco poprawi wyniki w kolejnym roku finansowym”.


Od dziś na stronie przewoźnika http://corporate.easyjet.com/media.aspx dostępna jest także analityczna prezentacja wyników finansowych easyJet za rok finansowy kończący się 30 września 2009.


easyjet.pl

Be Sociable, Share!

Wizyt: 617

Tagi:

Wyniki easyJet

4 czerwca 2009

Zostały ogłoszone oficjalne wyniki finansowe tanich linii lotniczych easyJet. Jak się mają do poprzednich miesięcy, czy linia odnotowała wzrost czy spadek? Sprawź.

Be Sociable, Share!
 


Kończący się miesiąc                   Maj 2009                       Maj 2008                    Zmiana


 


Liczba pasażerów*                     3 948 416                  3 877 960                1,8%


Współczynnik obłożenia miejsc**   83,5%                       83,2%                    0,3 pp 


 


Ostatnie 12 miesięcy                   Maj 2009                       Maj 2008                    Zmiana


 


Liczba pasażerów*                     44 497 846                40 604 175              9,6%Współczynnik obłożenia miejsc**   85,2%                       83,2%                    2,0 pp


 


* Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Sprzedane miejsca obejmują miejsca bez względu na to, czy pasażer wykorzysta zakupione miejsce. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów, pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma też możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników na loty służbowe


** Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”


easyjet.com

Be Sociable, Share!

Wizyt: 528

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie