Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Tradycyjnych linii

Raport z zysku operacyjnego Linii Lufthansa

27 lipca 2007

Zysk operacyjny linii lotniczych Lufthansa wzrósł w pierwszym półroczu do 486 milionów euro. Grupa Lufthansa podwyższa prognozowany zysk w bieżącym roku finansowym.

Be Sociable, Share!


Lufthansa utrzymuje kurs na sukces: w pierwszym półroczu 2007 roku Grupa odnotowała kolejny wzrost przewozów i obrotów. W porównaniu z pierwszym półroczem 2006 roku, zysk operacyjny wzrósł o 64% i osiągnął 486 milionów euro. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 992 mln euro; w kwocie tej zawiera się zysk wysokości 503 mln euro, uzyskany ze sprzedaży akcji biura podróży Thomas Cook.

 


Omawiając wyniki uzyskane przez firmę w pierwszym półroczu, Wolfgang Mayrhuber, prezes i CEO linii lotniczych Lufthansa, powiedział: „Wyniki te potwierdzają skuteczność strategii polegającej na stałym i konsekwentnym inwestowaniu w produkty, stawianiu klienta na pierwszym miejscu i pilnowaniu kosztów. Wysoka jakość usług oraz doskonałe przygotowanie personelu umożliwiły nam zdobycie w pierwszym półroczu rekordowej liczby klientów.”


 


Wszystkie jednostki należące do Grupy miały swój udział w sukcesie, przy czym największy wkład wniósł segment przewozów pasażerskich. W pierwszym półroczu 2007 roku Grupa Lufthansa przewiozła 27 milionów pasażerów; stanowi to rekord w historii korporacji. Należy tu wspomnieć zwłaszcza o dynamicznym rozwoju firmy na rynku europejskim. Opłaciła się rozbudowa globalnej sieci połączeń oraz udana kampania promocyjna betterFly w Niemczech i w Europie.


 


Do sukcesu w pierwszym półroczu przyczynił się także dobry wynik osiągnięty przez linie lotnicze SWISS; proces integracji tych linii z Grupą Lufthansa zakończył się 1 lipca 2007 roku. „Działając razem będziemy mogli jeszcze skuteczniej zdobywać nowe rynki i zwiększać zyski,” podkreślił Mayrhuber. Wyniki uzyskane przez linie lotnicze SWISS w drugim półroczu 2007 roku zostaną również uwzględnione w statystykach Grupy Lufthansa.


 


Mówiąc o przyszłym rozwoju firmy, Mayrhuber stwierdził: „Atrakcyjność Grupy dla inwestorów, klientów i pracowników będzie rosła. Jej zyski będą coraz większe i jakość usług ulegnie dalszej poprawie. Zwiększy się także marża operacyjna.”


 


Biorąc pod uwagę dotychczasowe sukcesy, kierownictwo linii lotniczych Lufthansa jest przekonane, że rentowność firmy jeszcze się zwiększy; zgodnie z oczekiwaniami rynku, zysk operacyjny w bieżącym roku finansowym znacznie przekroczy kwotę miliarda euro.


 


Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2007 roku


 


W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 roku, przychody Grupy Lufthansa wyniosły 10,1 mld euro, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 4,6%. Przychody z tytułu przewozów osiągnęły kwotę 7,7 mld euro, do czego przyczynił się wzrost ruchu pasażerskiego i stabilny poziom średnich przychodów; wynik ten oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Grupa osiągnęła także zysk księgowy wysokości 71 milionów euro z tytułu wykupu własnych akcji przez firmę WAM Akquisition S.A. Uzgodniona w maju transakcja zostanie sfinalizowana 30 sierpnia 2007 roku. Zysk operacyjny ogółem zwiększył się o 5,8% i osiągnął kwotę 10,8 mld euro.


 


Koszty operacyjne zwiększyły się do 10,2 mld euro (wzrost o 3,1%), czyli proporcjonalnie mniej niż przychody. Jedną z przyczyn wzrostu wydatków był wzrost opłat o 3,1% (do kwoty 1,4 mld euro). Koszty paliwa nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku i wyniosły 1,6 mld euro. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 83,7% i wyniósł 621 mln euro.


 


Zysk operacyjny wypracowany w pierwszym półroczu przez linie lotnicze Lufthansa wyniósł 486 mln euro, co oznacza wzrost o 63,6% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Poprawa wyniku finansowego o 125 mln euro i zysk księgowy wysokości 503 mln euro z tytułu sprzedaży udziałów w firmie Thomas Cook pozwoliły osiągnąć zysk netto w kwocie 992 mln euro. Osiągnięty wynik finansowy odzwierciedla zwłaszcza znaczący wkład linii lotniczych SWISS.


 


Wydatki kapitałowe poniesione przez Grupę w pierwszym półroczu osiągnęły kwotę 852 mln euro, z czego 515 mln euro wydano na rozbudowę floty. Operacyjne przepływy pieniężne wyniosły 1,1 mld euro. Płynność finansowa netto Grupy Lufthansa na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosła 703 mln euro. Kwota ta zawiera środki uzyskane w kwietniu z tytułu sprzedaży akcji biura podróży Thomas Cook. 


styczeń – czerwiec


2007    2006


zmiana


w %


kwiecień – czerwiec


2007   2006


Przychody


mln


10,089


9,648


+4.6


5,393


5,202


w tym przychody z tytułu przewozów


mln


7,739


7,437


+4.1


4,171


4,073


Zysk z działalności operacyjnej


mln


621


338


+83.7


565


384


Zysk brutto


mln


992


85


+1067.1


438


183


Zysk operacyjny


mln


486


297


+63.6


450


372


Skorygowana marża operacyjna*


   w %


5.2


3.7


 


8.5


7.4


Wydatki kapitałowe


mln


852


876


-2.7


382


264


Przepływy pieniężne


mln


1,076


697


+54.4


545


407


Zatrudnienie (na dzień 30 czerwca 2007)


 


97,067


93,005


 


-


-


Zysk w przeliczeniu na akcję


    €


2.16


0.19


+1036.8


0.97


0.40


 


*) Stosunek zysku operacyjnego powiększonego o zlikwidowane rezerwy do przychodów


 


Źródło: lufthansa.pl


/L/

Be Sociable, Share!

Wizyt: 816

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie