Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Raport roczny Grupy SAS za okres styczeń-grudzień 2008

3 marca 2009

Kluczowe wskaźniki za okres styczeń-grudzień: Przychody z działalności operacyjnej: 53 195 mln SEK (50 598) (5,1%), Liczba przewiezionych pasażerów: 29 mln osób, Zysk przed uwzględnieniem kosztów bezzwrotnych w operacjach kontynuowanych: -395 mln SEK (1 234).

Be Sociable, Share!


· Marża EBT przed uwzględnieniem kosztów bezzwrotnych w operacjach kontynuowanych: -0,7% (2,4%)
Dochód netto za okres: -6 321 (636) mln SEK, z czego -4 895 mln SEK związane jest z działalnością Spanair
· Zysk na akcję: -38,08 (3,87) SEK

Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku


· SAS zrewiduje swoją strategię i wdroży program strategiczny Core SAS
· Aby wdrożyć strategię Core SAS przeprowadzona zostanie emisja praw poboru do akcji o wartości około 6 mld SEK. Emisję praw poboru wspierają trzej właściciele z ramienia rządu oraz największy udziałowiec prywatny Wallenberg Foundations (FAM). Banki J.P. Morgan, Nordea oraz SEB także potwierdziły, że na określonych warunkach, podpiszą umowę subemisyjną.
· Grupa SAS odsprzedaje udziały w Spanair – Spanair jest przedstawiona jako działalność niekontynuowana, a jej łączny wpływ na zyski w 2008 r., w tym wpływ na wyniki sprzedaży, wynosi -4 895 mln SEK.Komentuje Prezes i dyrektor zarządzający Mats Jansson


Rok 2008 prawdopodobnie przejdzie do historii jako jeden z najtrudniejszych i najbardziej niespokojnych okresów, z jakimi kiedykolwiek miała do czynienia branża lotnicza.
W tym roku byliśmy świadkami wzrostu cen paliw do rekordowo wysokich poziomów oraz kryzysu finansowego, który znacznie nasilił się w ostatnim kwartale, i tym samym doprowadził do recesji, która z kolei znacznie ograniczyła popyt na towary i usługi na wielu rynkach.Aby stawić czoła światowej recesji i naszym wewnętrznym wyzwaniom kierownictwo SAS wprowadziło nową strategię – „Core SAS”, w skład której wchodzi pięć głównych obszarów:
skupienie się na lokalnym rynku skandynawskim,
skupienie się na klientach biznesowych,
nowa wydajna organizacja,
ograniczenie kosztów
wzmocnienie struktury kapitałowej.


Zysk Grupy przed uwzględnieniem kosztów bezzwrotnych w operacjach kontynuowanych za czwarty kwartał wyniósł -313 mln SEK, natomiast za cały rok 2008 -395 mln SEK. Do tego należy dodać koszty bezzwrotne w wysokości -649 mln SEK, co w sumie daje dochód przed opodatkowaniem w wysokości -1 044 mln SEK.
Dochód przed opodatkowaniem za cały rok obciążony został kwotą około 5 mld SEK związaną z działalnością Spanair oraz skutkami odsprzedaży udziałów.
Pomimo tych bardzo negatywnych wyników, satysfakcję daje fakt, że wspólnie z nowymi hiszpańskimi właścicielami większościowymi udało nam się znaleźć rozwiązanie problemu Spanair i mogą oni teraz pracować nad dalszym rozwojem spółki. Zyski Grupy z podstawowej działalności, tj. SAS Scandinavian Airlines, były ujemne i wyniosły -179 mln SEK, jednak strata ta została ograniczona dzięki szeroko zakrojonemu programowi redukcji kosztów, który Grupa szybko wprowadziła, oraz ogólnie dobrej kondycji działalności podstawowej.
Z przyjemnością informujemy o dobrych wynikach SGS, STS i SAS Cargo, które są owocem skutecznego procesu wprowadzania zmian.
W ramach Strategii 2011 oraz krótkofalowego programu Profit 2008 (P08), podjęliśmy kroki, które od 2007 r. przyniosły łączne oszczędności w wysokości około 4 mld SEK.
Najważniejszym elementem programu jest zmniejszenie floty o 33 samoloty, z czego 15 to samoloty Spanair.


Pozycja rynkowa SAS jest nadal silna. Nasza marka symbolizuje jakość, wiarygodność i stabilność. Właśnie na tych mocnych stronach zamierzamy opierać dalsze działania „Core SAS”, w ramach której będziemy koncentrować się na trasach i produktach ważnych z punktu widzenia klientów biznesowych.
W tym roku pozycja SAS uległa wzmocnieniu w zakresie regularności i punktualności lotów – w tej kategorii jesteśmy w pierwszej trójce linii lotniczych w Europie. Znajdujemy się również w czołówce w zakresie innowacyjności i opracowywania nowych produktów.


Kiedy w 2007 r. rozpocząłem pracę w SAS, jednym z moich priorytetów była poprawa stosunków z działającymi w naszej grupie związkami zawodowymi. Dlatego też z ogromnym zadowoleniem mogę oświadczyć, że osiągnęliśmy prawdziwy przełom w tej dziedzinie.
Przełom ten dokonał się w momencie osiągnięcia w styczniu 2009 r. porozumienia ze wszystkimi działającymi związkami zawodowymi dotyczącego niezbędnych zmian w obowiązujących umowach zbiorowych. Wszystkie strony poszły na kompromis, w wyniku którego udało nam się uzyskać roczne oszczędności w wysokości około 1,3 mld SEK.


Dzięki nowym konkurencyjnym umowom zbiorowym, sprawniejszej i mniej skomplikowanej organizacji, która usprawni proces podejmowania decyzji i możliwość wdrażania nowych rozwiązań, ograniczeniu kosztów, sprzedaży udziałów w obszarach niebędących działalnością podstawową oraz zmniejszeniu floty, „Core SAS” przyczyni się do stworzenia stabilnej platformy na przyszłość.


sasgroup.pl

Be Sociable, Share!

Wizyt: 491

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie