Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Polacy chętnie latają czarterami

19 lutego 2009

Warszawa, 19 lutego 2009 r. – Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch czarterowy do / z Polski w 2008 r. Z analizy ULC wynika, że rynek przewozów czarterowych rozwija się dużo bardziej dynamicznie niż rynek przewozów regularnych.

Be Sociable, Share!


W roku 2008 w ruchu czarterowym polskie lotniska obsłużyły blisko 40% pasażerów więcej niż w roku 2007. Ogółem w 2008 r. obsłużono blisko 2 mln 700 tys. pasażerów, w 2007 r. 1 mln 920 tys. 
Rosnące zapotrzebowanie biur podróży na pasażerskie czarterowe przewozy lotnicze oraz ograniczona liczba polskich operatorów mogących sprostać wymaganiom rynkowym skłaniają Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) do otwarcia rynku przewozów czarterowych przewoźnikom lotniczym z państw członkowskich Unii Europejskiej na trasach z Polski do krajów położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), stanowiących popularne turystyczne destynacje. Działanie takie jest zgodne z polityką Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), zalecającej, że „w świetle znaczenia systemu transportu lotniczego dla Państwa i jego wpływu na wspieranie wymiany gospodarczej, kulturowej i społecznej pomiędzy Państwami, powinna istnieć równowaga pomiędzy odpowiednio interesami portów lotniczych i podmiotów świadczących służby żeglugi powietrznej z jednej strony a przewoźników lotniczych z drugiej. Ma to zastosowanie szczególnie w okresach trudności gospodarczych”.Dlatego też mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną działających na polskim rynku lotniczym przedsiębiorstw związaną z panującym kryzysem gospodarczym, ULC dokłada starań aby rozwijać się mogli nie tylko działający w Polsce przewoźnicy lotniczy, ale też by przedsiębiorstwa związane z obsługą ruchu lotniczego, w tym agenci obsługi naziemnej, porty lotnicze, a także biura podróży miały ułatwiony dostęp do oferty ich potencjalnych kontrahentów, a przede wszystkim aby polski obywatel miał dostęp do szerokiej oferty turystycznej. Jest to wypełnieniem ustawowego obowiązku (Prawo lotnicze) udzielania obcym przewoźnikom lotniczym zezwoleń na przewozy z uwzględnieniem interesu publicznego, rozumianego zwyczajowo jako „interes wszystkich ludzi żyjących w ramach politycznie zorganizowanej wspólnoty, gdzie zapewniona jest realizacja określonych, legitymowanych interesów ogółu”.


W związku z powyższym ULC informuje, iż w bieżącym sezonie rozkładowym Zima 2008/2009 wspomniane loty czarterowe we współpracy z biurami podróży są już obsługiwane przez trzech przewoźników lotniczych z Unii Europejskiej – Eurocypria z Cypru, Aurela Airlines z Litwy oraz Air Italy S.p.A. z Włoch (członek grupy Air Italy, w skład której wchodzi również polski przewoźnik Air Italy Polska Sp. z o.o.) na trasach z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kenii, Sri Lanki, Egiptu, Meksyku, na Kubę oraz Wyspy Zielonego Przylądka.ULC ma nadzieję, iż zwiększone oferowanie przewozów czarterowych odegra ważną rolę w promocji i rozwoju turystyki, rozszerzaniu działalności lotnisk, a w efekcie rozwoju regionów i w tworzeniu miejsc pracy, co jest nie tylko zgodne ze wspólnotową polityką rozwoju regionalnego, ale przede wszystkim nabiera kluczowego znaczenia w obliczu panującego kryzysu.
Istotnym pozostaje także fakt, iż takie działanie ULC prowadzi również do zwiększenia konkurencji pomiędzy przewoźnikami lotniczymi, przy zachowaniu wysokich ujednoliconych standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz jakości świadczonych usług.
Dodatkowo, w opinii ULC, udostępnienie możliwości obsługi ruchu czarterowego przewoźnikom lotniczym z UE we współpracy z polskimi biurami podróży będzie miało pozytywny wpływ na interesy przedsiębiorstw działających w Polsce, zaś same biura będą miały możliwość korzystniejszego doboru partnerów handlowych w zakresie turystycznych przewozów lotniczych w zależności od specyfiki destynacji, długości trasy oraz ilości przewożonych pasażerów. Dlatego też otwarcie rynku niewątpliwie będzie miało wpływ na dostępność usług oferowanych przez biura podróży dla konsumentów przekładając się bezpośrednio na ceny wakacyjnych wycieczek.


Zgodnie z zaleceniami ICAO ULC, realizując swoje ustawowe kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na przewozy lotnicze, każdorazowo bierze pod uwagę rolę usług czarterowych przewozów pasażerskich w zaspokajaniu popytu społeczeństwa na dostępny cenowo transport lotniczy, ich miejsce w systemie transportowym państwa i ich przyczynianie się do zaspokajania ogólnych priorytetów i interesów narodowych, określonych w dokumentach rządowych (np. cel operacyjny „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku” jakim jest „zwiększenie dostępności turystycznej regionów przez rozwój transportu” czy też cel 1 „Polityki Transportowej Państwa na lata 2006 – 2025”, tj. „poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki”).

ULC


/L/

Be Sociable, Share!

Wizyt: 612

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie