Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Pokazy lotnicze – zmiana prawa

27 stycznia 2012

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych oraz organizowania pokazów lotniczych.

Be Sociable, Share!


Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych oraz organizowania pokazów lotniczych.

Projekt ma na celu określenie warunków wykonywania przez statki powietrzne lotów próbnych i akrobacyjnych w strefach lotów podczas szkolenia i treningu, określenie obowiązków i kompetencji podmiotów planujących organizację pokazów lotniczych oraz ustanowienie warunków wykonywania lotów w ramach tychże pokazów zapewniających bezpieczeństwo ich przeprowadzania.

Założeniem projektodawców było opracowanie przepisów, które uwzględniając zawiłości organizacyjne i kompetencyjne związane z organizacją oraz uczestnictwem w pokazach lotniczych różnego rodzaju podmiotów, statków powietrznych o zróżnicowanych  parametrach technicznych i możliwościach operacyjnych, w tym statków powietrznych lotnictwa państwowego – nie będą budzić wątpliwości, w szczególności w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa publiczności i uczestników pokazów podczas wykonywania lotów w ich ramach oraz w sprawach odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczności.

Projekt różnicuje sytuacje, w jakich pokazy lotnicze mogą się odbywać i dopasowuje do nich wymogi, które organizator pokazów lotniczych musi spełnić. Szczególne przypadki pokazów to: pokazy organizowane w formie przelotu statków powietrznych nad miastami wykonywanego z okazji świąt państwowych i wojskowych, jak również pokazy lotnicze z udziałem mniejszej ilości publiczności (poniżej tysiąca uczestników).

Przepisy rozporządzenia określają także zasady bezpieczeństwa w zakresie utrzymania wysokości lotu, odległości wykonywania ewolucji lotniczych od sektora dla publiczności, prędkości lotów, minimalne warunki atmosferyczne umożliwiające realizację pokazów i inne wymogi, których spełnienie jest niezbędne do organizacji oraz realizacji całego przedsięwzięcia.

Proponowane rozwiązania powstały w oparciu o analogiczne przepisy obowiązujące w krajach o znacznie dłuższej tradycji i doświadczeniu w organizowaniu tego typu przedsięwzięć, m.in.: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii.

Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące materię pokazów lotniczych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności (Dz. U. Nr 230, poz. 2304). Przywołane rozporządzenie w sposób bardzo ogólny określa zasady organizowania pokazów lotniczych, co jest niewystarczające z punktu widzenia ich przejrzystej i bezpiecznej organizacji. Projektowane rozporządzenie zastąpi w/w, precyzując wymogi organizowania pokazów lotniczych, zgodnie z delegacją ustawową uszczegółowioną na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią projektu TUTAJ.

Be Sociable, Share!

Wizyt: 134

Tagi: ,

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie