Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Pasażerowie skarzą się częściej

Pasażerowie skarzą się częściej

8 stycznia 2009

Warszawa, 8 stycznia 2009 r. – Ponad 1500 skarg wpłynęło w ubiegłym roku do działającej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Be Sociable, Share!


Komisja kontroluje przestrzeganie przez przewoźników lotniczych postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE, t.j. zajmuje się rozpatrywaniem indywidualnych skarg pasażerów na przewoźników lotniczych naruszających ich prawa w przypadku odwołania lotu, znacznego opóźnienia lotu oraz odmowy przyjęcia ich na pokład.

Uznanie dla działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji wyraziła w 2008 r. Komisja Europejska. Pochwalono w szczególności stosowane przez KOPP procedury oraz szybkość rozpatrywania spraw.
W 2008 r. pasażerowie najczęściej skarżyli się na odwołania oraz opóźnienia lotów.
Zdaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego wzrost liczby napływających do Komisji Ochrony Praw Pasażerów skarg, spowodowany jest głównie stale rozwijającym się rynkiem usług przewozów lotniczych na terytorium naszego kraju, a także znacznym wzrostem świadomości prawnej pasażerów.

Porównanie ilości spraw, które wpłynęły do KOPP w latach 2006 – 2008:Skargi na naruszenie przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE w latach 2006 – 2008


 


2006


2007


2008


Sprawy wymagające wszczęcia postępowania administracyjnego


odwołania lotów


467


534


816


opóźnienia lotów


240


206


142


odmowy przyjęcia na pokład


78


99


78


pozostałe


30


28


71


Sprawy wymagające udzielenia wyjaśnień


253


341


431


Ogółem


1068


1208


1538


 


Warto przypomnieć, że głównymi obowiązkami przewoźników na mocy rozporządzenia 261/2004/WE są:
- zapewnienie pasażerom opieki w postaci posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków łączności tj. dwóch rozmów telefonicznych, przesyłek mailowych lub faksowych,
- jeżeli zachodzi potrzeba noclegu – zapewnienie hotelu i transportu do i z miejsca zakwaterowania,
- pasażer ma także prawo do rezygnacji z lotu i otrzymania należności za niewykorzystany bilet.


Ponadto, w przypadku odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład, pasażerom przysługuje prawo do zmiany planu podróży (tj. do lotu alternatywnego) oraz odszkodowanie w przypadkach określonych w rozporządzeniu.
Odszkodowanie to przysługuje niezależnie od poniesionej rzeczywistej szkody majątkowej, a wynika z samego faktu odwołania lotu lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia na pokład. Odszkodowanie za odwołanie lotu nie przysługuje, gdy przewoźnik musiał odwołać lot na skutek tzw. nadzwyczajnych okoliczności. Taką okoliczność stanowią m.in. warunki meteorologiczne uniemożliwiające wykonanie lotu, strajki, czy nagłe usterki techniczne samolotów. Prezes ULC nie orzeka o odszkodowaniu za poniesione szkody czy krzywy moralne, gdyż to leży w zakresie kompetencji sądów cywilnych.
Prezes ULC może nałożyć na przewoźników kary pieniężne za naruszenie praw pasażerów np. za brak opieki, niewypłacanie odszkodowań, brak informacji o przysługujących prawach. Wysokość  kar to 200 do 4.800 zł. W 2008 r. nałożono ich 107. Przewoźnicy w większości  przypadków zostali ukarani za niewypłacanie odszkodowań, za overbooking, za niedokonanie zwrotu za niewykorzystany bilet, za brak opieki zwłaszcza nad matkami podróżującymi z małoletnimi dziećmi.

ULC


/L/

Be Sociable, Share!

Wizyt: 666

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie