Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

OLT zbyt biedny by upaść! Koszmar wierzycieli

24 sierpnia 2012

W ostatnich tygodniach dwa tematy są głównym źródłem zainteresowań mediów polskich AMBER GOLD oraz OLT EXPRESS. Tematy te budzą wiele dyskusji i kontrowersji ponieważ okazuje się po raz kolejny, iż kreatywny przedsiębiorca przechytrzył sądy, urzędy i przede wszystkim poszkodowanych jak zawsze obywateli.

Be Sociable, Share!


W ostatnich tygodniach dwa tematy są głównym źródłem zainteresowań mediów polskich AMBER GOLD oraz OLT EXPRESS. Tematy te budzą wiele dyskusji i kontrowersji ponieważ okazuje się po raz kolejny, iż kreatywny przedsiębiorca przechytrzył sądy, urzędy i przede wszystkim poszkodowanych jak zawsze obywateli. AMBER GOLD postawiono w stan likwidacji. OLT Express złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. Formalności dopełniono. Co dalej?
Przeciętnemu człowiekowi wydawać by się mogło, że w związku z przeprowadzanymi w ramach obu procedur likwidacjami majątku obu firm istnieje szansa na zaspokojenie wierzycieli.

Nic bardziej mylnego. To dopiero początek drogi drogi najprawdopodobniej donikąd.

Po złożeniu przez OLT EXPRESS wniosku o ogłoszenie upadłości niejeden wierzyciel zapewne zastanawiał się w jakim stopniu jego należność zostanie zaspokojona. Być może Ci bardziej sceptyczni – ja nazywam ich realistami – stwierdzili, że na pewno nie uzyskają zabezpieczenia ponieważ majątek jaki pozostał po liniach lotniczych na pewno nie jest wystarczający dla pokrycia wszystkich długów bądź w ogóle już go nie ma. Ale czy ktokolwiek zastanawiał się nad tym, że do ogłoszenia upadłości może w ogóle nie dojść?

Myślę że taka myśl mogłaby przejść przez myśl tylko nielicznym. I stało się. W dniu dzisiejszym rano usłyszałam tą- dla mnie dość oczywistą informację – OLT Ekspress zbyt biedne by upaść. Dla wielu to szokująca wiadomość niestety mająca podstawy w prawie. Owszem faktycznie polski ustawodawca dopuścił sytuację, w której upadły- czyli de facto bankrut- może być zbyt biedny- na ogłoszenie upadłości.

Problematykę tą reguluje art. 13 ustawy z dnia 28.02.3003 r Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2009.175.1361 j.t.), który stanowi, iż Sąd do którego wpłyną wniosek o ogłoszenie upadłości obligatoryjnie oddala taki wniosek jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd upadłościowy ustala koszty niezbędne do przeprowadzenia postępowania w tym wynagrodzenie dla syndyka, który przeprowadzi likwidację majątku oraz wartość majątku pozostałego po odliczeniu wartości przedmiotów stanowiących zabezpieczenia wierzycieli. Jest to tylko z pozoru prosty rachunek matematyczny, który pozwala ustalić czy w ogóle prowadzenie upadłości jest możliwe.

Jaki z tego morał Państwo nie robi nic za darmo. Polityka fiskalna jest oczywiście zrozumiała ale jak bardzo nieodpowiednia w takich okolicznościach, kiedy de facto aparat państwowy zawiódł w zakresie sprawowania właściwej kontroli nad osobami kierującymi spółkami kapitałowymi w Polsce. Osobami, które jak się wydaje doprowadziły do takiej a nie innej sytuacji gospodarczej..

Oczywiście należy spojrzeć na ten problem także z drugiej strony. Jaki jest cel postępowania upadłościowego. Celem nie jest jedynie likwidacja majątku dla samej likwidacji ale przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli w jakimkolwiek stopniu. Oczywiście nikt nie uwierzy w zapewnienia, że linie lotnicze nie posiadają jakiegokolwiek majątku z uwagi na przedmiot swojej działalności, ale majątek, który pozostał po licznych zabezpieczeniach dokonanych prze wierzycieli min. Port Lotniczy Gdańsk, nie jest wystarczający dla zaspokojenia kosztów postępowania sądowego i wynagrodzenia syndyka.

Nadmienić jedynie należy, iż koszty te w przypadku prowadzenia upadłości likwidacyjnej w stosunku do upadłego o takim profilu i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oscylują w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Co teraz? Zadadzą to pytanie sobie wszyscy zainteresowani.

Po oddaleniu takiego wniosku nie pozostaje nic innego jak likwidacja majątku według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Przeprowadzi ją zapewne likwidator ustanowiony przez Sąd, w związku z brakiem rękojmi należytego prowadzenia spraw przez Prezesa Marcina P. Szczęśliwi są Ci, którzy zabezpieczyli się poprzez zajęcie składników majątku OLT ponieważ, pokryją w ten sposób chociaż część swoich należności.

Pozostali zapewne zostaną z niczym.

Źródło: wyborcza.biz

Be Sociable, Share!

Podobne wpisy

Comments are closed.

Przyloty Warszawa Okęcie