Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Nieprawdziwe doniesienia o prawie lotniczym

3 grudnia 2009

W związku nieprawdziwymi i nieścisłymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi nowelizacji ustawy Prawo lotnicze, Urząd Lotnictwa Cywilnego wyjaśnia:

Be Sociable, Share!


Przekazana do Sejmu przez rząd w czerwcu br. nowelizacja ustawy Prawo lotnicze (140 zmian oraz 17 artykułów przejściowych i dostosowujących) jest gruntowną i kompleksową zmianą systemu prawa lotniczego w Polsce. Ostatnia tego rodzaju zmiana miała miejsce w 2005 r. Od tego czasu otoczenie prawne i międzynarodowe lotnictwa cywilnego uległo znaczącym zmianom, głównie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Znaczący wpływ w trakcie prac w podkomisji na kształt nowelizacji wywierało środowisko lotnicze uczestnicząc licznie w jego pracach. W znowelizowanym dotychczas projekcie uproszczono szereg procedur, zmniejszono obciążenia administracyjne i wpływ Urzędu na rozwój lotnictwa cywilnego oraz przygotowano podstawy prawne do przekazania części dotychczasowych zadań Urzędu do realizacji środowisku lotniczemu (zgodnie z unijną zasadą subsydiarności).

W ciągu ponad 3 miesięcy prac w podkomisji (25 posiedzeń) udało się osiągnąć kompromis w odniesieniu do większości zagadnień regulowanych przez nowelizację prawa lotniczego. Pomimo przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2006 i 2007 roku kontrowersje nadal budzą 4 zagadnienia: czas pracy, przewozy lotnicze, ochrona lotnictwa cywilnego i opłata lotnicza (11 zmian oraz 4 zmiany w przepisach artykułów przejściowych i dostosowujących). W związku z powyższym na wniosek podkomisji (w związku z sugestiami partnerów społecznych) rząd zobowiązał się do ponownego uzgodnienia społecznego tych zagadnień i wniesienia stosownej poprawki. Należy przyjąć, biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, że poprawka zostanie wniesiona do Sejmu w ciągu około 2 miesięcy.

W opublikowanym dziś w portalu forsal.pl artykule zatytułowanym „Resort infrastruktury potknął się na prawie lotniczym” pojawiło się szereg informacji nieprawdziwych, nierzetelnych i nieścisłych.
Nierzetelna jest informacja, że: „Jednak rządowa autopoprawka – w sumie prawie 150 zmian do pierwotnego projektu – nie trafiła do Sejmu.” Po pierwsze, wniosek o przygotowanie poprawki został sformułowany na ostatnim posiedzeniu podkomisji w dniu 19 listopada; niemożliwe było przygotowanie i uzgodnienie poprawki w ciągu 2 tygodni i przedłożenie jej do Sejmu, tym bardziej że ma być ona skonsultowana społeczne i uzgodniona międzyresortowo. Po drugie, wszyscy uczestnicy posiedzeń wiedzą, że do uregulowania pozostały 4 wymienione powyżej zagadnienia (kilkanaście zmian) – poprawka nie może więc liczyć „w sumie prawie 150 zmian do pierwotnego projektu”.

Nieprawdziwa jest informacja, że w toku prac podkomisji zgłoszono szereg kontrowersyjnych poprawek, mianowicie że projekt zawiera: „przerzucenie finansowania bezpieczeństwa na lotniskach z budżetu na spółki lotniskowe oraz zmianę finansowania działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego”. Zagadnienia te zawarte są w przekazanym do Sejmu przez rząd w czerwcu br. projekcie nowelizacji Prawa lotniczego, a wcześniej były one przedmiotem publicznych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Przy okazji warto dodać, że wysokość opłat lotniczych zawiera projekt rozporządzenia w sprawie opłaty lotniczej stanowiący część druku sejmowego nr 2113.
Nieprawdziwa jest także informacja, że w toku prac podkomisji „co jakiś czas resort infrastruktury zaskakiwał ich nowymi projektami. Tak było np. z ochroną krajowego rynku czarterowego przed przewoźnikami lotniczymi spoza Unii Europejskiej. Najpierw poprawka przepadła, bo przedstawiono ją jak zamach na krajowy rynek turystyczny, a potem znów powróciła jako ochrona interesów firm lotniczych zarejestrowanych w naszym kraju przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.” Poprawka ta została zgłoszona przez Air Italy Polska i PLL LOT i zmierza w kierunku interwencjonizmu państwowego w gospodarkę, protekcjonizmu rynku i jego monopolizacji. Może więc ona skutkować zmniejszeniem wpływów z opłat nawigacyjnych i lotniskowych, wzrostem cen wycieczek lotniczych, spadkiem liczby turystycznych lotów czarterowych, a nawet przeniesieniem ich na przygraniczne lotniska poza Polską. Jest ona więc sprzeczna z filozofią projektu nowelizacji prawa lotniczego i stanowiskiem resortu odnośnie regulacji zagadnienia lotnictwa cywilnego w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu podkomisji w dniu 19 listopada resort infrastruktury wnioskował nawet o nieusuwanie z projektu nowelizacji liberalnych przepisów zawartych w tzw. przedłożeniu rządowym.
Odnośnie zawartych w artykule sformułowań o charakterze subiektywno-occenym Urząd z oczywistych względów nie zajmuje stanowiska…

ULC

Be Sociable, Share!

Wizyt: 370

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie