Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Kwartalne wyniki finansowe easyJet

29 lipca 2009

Całkowity przychód easyJet wzrósł o 12% i osiągnął poziom 721 milionów GBP. Całkowity przychód easyJet w przeliczeniu na miejsce w minionym kwartale wzrósł o 10,9% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 51,42 GBP.

Be Sociable, Share!


Wzrost przychodu w przeliczeniu na miejsce wyniósł 4,8% przy stałych kursach wymiany walut, co jest między innymi związane z przesunięciem ruchu pasażerskiego w okresie Wielkanocy z II na III kwartał roku finansowego.

§         W ciągu ostatniego kwartału zanotowano 2,9% wzrost liczby pasażerów w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając poziom 11,9 miliona przewiezionych osób. Całkowita liczba pasażerów podróżujących z Europy kontynentalnej wzrosła o 12% (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii).


§         easyJet umocnił swoją pozycję zwiększając swój udział w europejskim rynku, szczególnie w Londynie Gatwick, Mediolanie, Paryżu i Madrycie.


§         Silna pozycja bilansowa na 30 czerwca 2009, z depozytami na rynkach gotówkowym i finansowym o wartości 962 miliona GBP (wyłączając środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania) oraz dostępne niewykorzystane instrumenty finansowania o wartości 0,5 miliarda USD uwzględniające korzystne dla easyJet kursy wymiany walut.


§         Wzrost przychodu przy założeniu stałych kursów wymiany walut oraz koszty z wyłączeniem kosztów zakupu paliwa pozostają na zakładanym poziomie. Obecnie ponad 75% miejsc na loty w okresie wakacji zostało już sprzedanych.


§         Sytuacja makroekonomiczna pozostaje niepewna, a sierpień będzie bardzo ważnym miesiącem w roku. Biorąc pod uwagę obecne wyniki można założyć zysk przed opodatkowaniem na poziomie 25-50 milionów GBP na koniec roku finansowego kończącego się 30 września.


Andy Harrison, Dyrektor Generalny easyJet – komentarz do wyników:


„To był prężny trzeci kwartał. easyJet nadal umacnia swoją pozycję, czego dowodem jest zwiększenie się naszego udziału w rynku na terenie całej Europy. easyJet osiąga dobre wyniki finansowe biorąc pod uwagę trudną sytuację w sektorze handlowym i oczekujemy, że będziemy w wąskim gronie tych linii lotniczych, które zamkną rok zyskiem”.


„Przewaga konkurencyjna easyJet, możliwa szczególnie dzięki silnej siatce połączeń i koncentracji na redukcji kosztów, będzie się nadal utrzymywać” – dodaje Andy Harrison.


Pełna wersja „Kwartalnych wyników finansowych easyJet” za III kwartał (okres kwiecień-czerwiec 2009) dostępna jest w angielskiej wersji językowej na www.easyJet.com/investorsUbiegły Kwartał:


30 czerwca 2009


30 czerwca 2008 


Zmiana %


Liczba pasażerów (w mln)1


11,9


11,5


2,8


Liczba miejsc (w mln)


14,0


13,8


1,4


Przychód w przeliczeniu na miejsce (%)2


84,7


83,5


1,2 pp


Przychód całkowity (w mln GBP)3


721


641


12,4


Przychód w przeliczeniu na pasażera (w mln GBP)3


581


538


7,9


Przychód z tytułu usług dodatkowych (w mln GBP)3 wliczając opłaty za bagaż rejestrowany


140


103


35,9


Całkowity przychód w przeliczeniu na miejsce (GBP)  


51,42


46,36


10,9


Przychód w przeliczeniu na pasażera (GBP)


41,42


38,91


6,4


Przychód z tytułu usług dodatkowych w przeliczeniu na miejsce (GBP)


wliczając opłaty za bagaż rejestrowany


10,00


7,45


34,1


Całkowity przychód w przeliczeniu na pasażera (GBP)


60,72


55,55


9,3


Średnia liczba posiadanych/ leasingowanych samolotów


176


159


10,0


Średnia liczba eksploatowanych samolotów


161


154


4,6


Średnie wykorzystanie samolotów (godzin na dobę)


11,8


12,1


(3,1)


ASK4 (w mld)


15,6


15,3


2,0


RPK5 (w mld)


13,4


13,0


2,8


Średnia długość trasy (km)


1116


1109


0,6


 


1. Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Liczba uwzględnia wszystkie sprzedane miejsca bez względu na to, czy zostały one wykorzystane czy nie. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów. Pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników easyJet na loty służbowe.


2. Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.


3. Oznacza statutowy przychód (przed audytem).


4. ASK (Available Seat Kilometres) – liczba dostępnych miejsc pomnożona przez długość tras.


5. RPK (Revenue Passenger Kilometres) – liczba sprzedanych miejsc pomnożona przez długość tras.


Prognozy


Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych, easyJet osiąga wyniki finansowe zgodne z wcześniejszymi założeniami na rok 2009.


§         Oczekuje się, że zdolność przewozowa mierzona liczbą przewiezionych pasażerów wzrośnie o około 4% w IV kwartale br. w porównaniu z rokiem ubiegłym, czego wynikiem będzie 3% wzrost w drugiej połowie 2009.


§         Średnia długość obsługiwanych tras w drugiej połowie 2009 utrzyma się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.


§         Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie ponad 75% biletów na okres wakacyjny zostało już sprzedanych, oczekujemy, że całkowity przychód na pasażera przy założeniu stałych kursów wymiany walut w drugiej połowie roku finansowego utrzyma się przynajmniej na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.


§         Całkowite koszty operacyjne w przeliczeniu na miejsce (z wyłączeniem kosztów paliwa) utrzymują się na poziomie zgodnym z wcześniejszymi założeniami i wzrosną o kilka procent przy założeniu stałych kursów wymiany walut w porównaniu z rokiem ubiegłym głównie dzięki zmniejszonemu wykorzystaniu floty w okresie zimowym, wzrostowi średniej długości obsługiwanych tras oraz zwiększeniu kosztów związanych z załogą (podwyżka wynagrodzenia w październiku 2008) oraz kosztów wynikających z wejściem w życie umów międzynarodowych.


§         Tak, jak wcześniej zakładano nastąpi zmniejszenie przychodów z tytułu odsetek o 30 milionów GBP w porównaniu do roku ubiegłego.


§         Oczekuje się, że koszty paliwa w drugiej połowie roku przy założeniu stałych cen paliwa i stałych kursów wymiany walut będą na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.


§         Uwarunkowania makroekonomiczne są niepewne i z oczywistych względów sierpień jest ważnym miesiącem dla easyJet. Mimo tego oczekuje się, że przychód przed opodatkowaniem wyniesie 25-50 milionów GBP za rok finansowy kończący się 30 września 2009 w zależności od zmiennych determinujących końcowy wynik, na który wpływ mają wpływy finansowe w ostatnim okresie oraz stosunek kursu wymiany walut EUR-GBP. Obecnie jest za wcześnie, aby oceniać potencjalny wpływ wybuchu paniki związanej ze świńską grypą na operacje biznesowe easyJet, ale oczywiście zarząd wnikliwie monitoruje wszystkie zmiany.


 


easyjet.com

Be Sociable, Share!

Wizyt: 444

Tagi:

Kwartalne wyniki finansowe easyJet

22 stycznia 2009

Całkowity dochód easyJet w minionym kwartale wzrósł o 32% i osiągnął poziom 550 milionów GBP. Dobre wyniki finansowe zostały odnotowane na wszystkich rynkach easyJet w Europie.

Be Sociable, Share!


·               Całkowity dochód easyJet w przeliczeniu na miejsce w minionym kwartale wzrósł o 23% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 45,57 GBP, wzrost dochodu w przeliczeniu na miejsce wyniósł 14% przy stałych kursach wymiany walut


·               W ciągu ostatniego kwartału zanotowano 10,1% wzrost liczby pasażerów w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając poziom 10,1 miliona przewiezionych osób. Całkowita liczba pasażerów podróżujących z Europy kontynentalnej wzrosła o 20% (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii)


·               easyJet umocnił swoją pozycję na kluczowych rynkach – Londyn Gatwick, Mediolan, Paryż i Madryt


·               Silna pozycja bilansowa na 31 grudnia 2008 z depozytami na rynkach gotówkowym i finansowym o wartości 801 miliona GBP (bez środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) oraz dostępne niewykorzystane instrumenty finansowania o wartości 1 miliarda USD uwzględniające korzystne dla easyJet kursy wymiany walut.


1. Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Liczba uwzględnia wszystkie sprzedane miejsca bez względu na to, czy zostały one wykorzystane czy nie. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów. Pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników easyJet na loty służbowe.


2. Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.


3. Oznacza statutowy dochód (przed audytem).


4. ASK (Available Seat Kilometres) – liczba dostępnych miejsc pomnożona przez długość tras.


5. RPK (Revenue Passenger Kilometres) – liczba sprzedanych miejsc pomnożona przez długość tras.


Komentarz


„Wyniki finansowe easyJet są dobre, szczególnie w odniesieniu do wzrostu dochodu w przeliczeniu na miejsce, który wyniósł 14% przy stałych kursach wymiany walut oraz 20% wzrostu całkowitej liczby pasażerów podróżujących z Europy kontynentalnej. Obecne uwarunkowania makroekonomiczne sprawiają, że klienci w Europie poszukują atrakcyjnych ofert cenowych, zwracając przy tym uwagę na wysoką jakość usługi. Z tego powodu wybierają korzystne rozwiązania easyJet, który posiada rozbudowaną siatkę połączeń i oferuje przeloty do głównych lotnisk miast. Korzyści, których dostarczamy, są wysoko oceniane przez pasażerów biznesowych i turystów udających się na wypoczynek do odległych miejsc. Dzięki temu, z dnia na dzień zwiększamy nasz udział w rynku” – powiedział Andy Harrsion, Dyrektor Generalny easyJet.


„Dochody easyJet w pierwszej połowie roku będą wyższe niż początkowo zakładano. Jednak obecnie prognoza na sezon letni pozostaje niepewna ze względu na niekorzystne otoczenie rynkowe oraz możliwy scenariusz umacniania się euro w stosunku do funta. Podsumowując – przy uwzględnieniu dzisiejszych cen paliwa i kursów wymiany walut spodziewamy się, że ten rok będzie dla nas rentowny” – dodał Andy Harrison.


 


Ubiegły Kwartał:


31 grudnia 2008


31 grudnia 2007 


Zmiana %


Liczba pasażerów (w mln)1


10,1


9,1


10,1


Liczba miejsc (w mln)


12,1


11,3


6,7


Dochód w przeliczeniu na miejsce (%)2


83,4


80,8


2,6 pp


Dochód całkowity (w mln GBP)3


550


418


31,5


Dochód w przeliczeniu na pasażera (w mln GBP)3


445


361


23,4


Dochód z tytułu usług dodatkowych (w mln GBP)3 wliczając opłaty za bagaż rejestrowany


105


57


82,9


Całkowity dochód w przeliczeniu na miejsce (GBP)  


45,57


36,98


23,3


Dochód w przeliczeniu na pasażera (GBP)


36,9


31,91


15,6


Dochód z tytułu usług dodatkowych w przeliczeniu na miejsce (GBP)


wliczając opłaty za bagaż rejestrowany


8,68


5,06


71,4


Całkowity dochód w przeliczeniu na pasażera (GBP)


54,66


45,76


19,4


Średnia liczba eksploatowanych samolotów


163


131


24,4


Średnie wykorzystanie samolotów (godzin na dobę)


10,4


11,0


(5,5)


ASK4 (w mld)


13,0


11,1


16,4


RPK5 (w mld)


10,8


9,1


18,2


Średnia długość trasy (km)


1075


986


9,1


 

Be Sociable, Share!

Wizyt: 456

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie