Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Kontrole przewoźników lotniczych

15 sierpnia 2012

Urząd przyznaje koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. W kontekście OLT Express koncesja została przyznana następującym przewoźnikom…

Be Sociable, Share!


Urząd przyznaje koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. W kontekście OLT Express koncesja została przyznana następującym przewoźnikom: 31 października 2005 r. spółce Jet Air sp. z o.o. (w lutym 2012 r. w koncesji została zmieniona firma spółki na OLT Express Regional sp. z o.o.) oraz  29 kwietnia 2011 r. spółce Yes Airways sp. z o.o. (w styczniu 2012 r. w koncesji została zmieniona firma spółki na OLT Express Poland sp. z o.o.).

Spółki, podobnie jak wszystkie podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego, są pod stałym nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pod kątem spełniania wymogów przewidzianych w szczególności w przepisach rozporządzenia 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, do których należą m. in. struktura własnościowa i skuteczna kontrola przewoźnika, posiadanie ważnego, zgodnego z przepisami ubezpieczenia OC, dysponowanie co najmniej jednym zarejestrowanym w UE statkiem powietrznym poprzez prawo własności lub leasing statku powietrznego bez załogi, posiadanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC), kondycja finansowa przewoźnika. Należy podkreślić, że ULC dokonuje weryfikacji sytuacji finansowej tylko i wyłącznie przewoźnika (nie zaś pochodzenia środków finansowania), co wynika bezpośrednio z zapisów wspomnianego rozporządzenia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego nadzorował również działalność w zakresie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych i techniki lotniczej przewoźników OLT Express Regional sp. z o.o. oraz OLT Express Poland sp. z o.o.

Kontrole te były przeprowadzane w sposób zaplanowany. Od początku działalności przewoźników (styczeń / luty br.) do końca lipca br. przeprowadzono ją 14 razy. Oprócz tego z powodu dużej dynamiki rozwoju obu operatorów, rozszerzania składu floty, zwiększania zatrudnienia personelu, proces kontroli odbywał się praktycznie bez przerwy.

Po przeprowadzeniu kontroli nie było przesłanek wskazujących na pogarszanie się bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

Po ogłoszeniu zaprzestania lotów przez OLT Express Regional ULC przeprowadził też kontrolę doraźną OLT Express Poland.

Do Urzędu nie wpływały jakiekolwiek informacje o problemach w bieżącym, finansowym funkcjonowaniu przewoźników. Po powzięciu takich informacji od kontrahentów i samych przewoźników z grupy OLT. Urząd zawiesił im koncesję.

ULC

Be Sociable, Share!

Podobne wpisy

Comments are closed.

Przyloty Warszawa Okęcie