Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Poradnik

Jakie są prawa pasażera w UE?

26 czerwca 2013

Tegoroczny sezon urlopowy jest pierwszym wakacyjnym okresem, kiedy obowiązują rozporządzenia unijne przyznające prawa pasażerom we wszystkich czterech środkach transportu (lotniczy, kolejowy, autokarowy i morski). Z badań Eurobarometru wynika, że 59% obywateli Unii Europejskiej podróżujących samolotem nie jest świadomych swoich praw pasażera przysługujących im podczas podróży. Jakie prawa mają pasażerowie lotniczy? – przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie.

Be Sociable, Share!


Tegoroczny sezon urlopowy jest pierwszym wakacyjnym okresem, kiedy obowiązują rozporządzenia unijne przyznające prawa pasażerom we wszystkich czterech środkach transportu (lotniczy, kolejowy, autokarowy i morski). Z badań Eurobarometru wynika, że 59% obywateli Unii Europejskiej podróżujących samolotem nie jest świadomych swoich praw pasażera przysługujących im podczas podróży. Jakie prawa mają pasażerowie lotniczy? – przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie.

Zniszczenie lub zagubienie bagażu

W przypadku, gdy linie lotnicze zagubią bagaż lub podczas przeładunku dojdzie do jego uszkodzenia pasażer ma prawo żądać odszkodowania w wysokości do 1131 SDR (ok. 5500 PLN) powołując się na Konwencję Montrealską.

Jest to górna granica odpowiedzialności przewoźnika. Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie. W tym celu konieczne jest przedstawienie kopii PIR, czyli protokołu nieprawidłowości bagażowej, który należy wypełnić będąc jeszcze na lotnisku. Do wyceny wartości zagubionej czy zniszczonej walizki niezbędne są rachunki za przedmioty, które znajdowały się w środku (np. odzież, kosmetyki itp.). Gdy pasażer ich nie posiada, wartość szkody zostanie oszacowana na podstawie wagi zarejestrowanego bagażu, a to jest zawsze mniej korzystne. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów.

W regulaminach wielu przewoźników są przepisy, które wyłączają odpowiedzialność linii lotniczych za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj. biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Tego rodzaju przedmioty lepiej przewozić w torbie podręcznej, albo dodatkowo ubezpieczyć. W przeciwnym razie uzyskanie odszkodowania za przedmioty wartościowe w razie zaginięcia walizki będzie bardzo trudne – radzi Elżbieta Serdyńska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Warto wiedzieć!

Gdy po wylądowaniu okaże się, że walizka nie dotarła na miejsce, można zgłosić się do przewoźnika z wnioskiem o wypłatę dziennej diety na zakup rzeczy pierwszej potrzeby, tj. środki higieny osobistej oraz podstawowa odzież. W razie odmowy, można zrobić zakupy na własny koszt, a następnie przedstawić rachunki z żądaniem zwrotu pieniędzy.

Odwołanie lub opóźnienie lotu

Jeśli lot został odwołany lub opóźniony o ponad 5 godzin pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy uzyskaniem zwrotu kosztu biletu, a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego planu, który zaproponuje przewoźnik.

Warto wiedzieć!

 

„Zwrot kosztów” i „odszkodowanie” nie oznacza tego samego. W sytuacji zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, takich jak strajk w porcie lotniczym, zamieszki czy katastrofa naturalna, klient ma prawo do 100% zwrotu kosztów niewykorzystanego biletu. Natomiast nie przysługuje mu w takich okolicznościach prawo do odszkodowania (czyli dodatkowej rekompensaty finansowej, np. za opóźnienie lotu, stracony urlop itp.).
W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny pasażerowie mogą domagać się odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od długości lotu, np. za odwołanie lotu na trasie Warszawa – Madryt pasażer może otrzymać 400 EUR.

Dodatkowo przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom opiekę zawsze, gdy oczekiwanie na lot się przedłuża lub połączenie zostało odwołane. Opieka oznacza nie tylko informowanie na bieżąco o stanie opóźnienia, ale także zapewnienie bezpłatnie posiłków i napojów (np. kanapek, wody). Jeśli czas oczekiwania wymagałby spędzenia nocy na lotnisku, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom darmowe zakwaterowanie w hotelu. Pasażerowie powinni mieć też zapewnioną możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch przesyłek faksowych lub wysłania e-maili.

Gdy linie lotnicze zaniedbają pasażerów na lotnisku, jest to podstawa do reklamacji. Warto do niej załączyć rachunek, np. za posiłek z baru na lotnisku z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów, jeśli przewoźnik przez kilka godzin oczekiwania na opóźniony lot nie dostarczył choćby kanapki – radzi Elżbieta Seredyńska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerów, to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu mają prawo do odszkodowania, prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem, a przewoźnikiem lotniczym.

W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, pasażerom przysługuje: prawo do odszkodowania, prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego wg zmienionego połączenia i prawo do opieki

Przepisy Rozporządzenia WE 261/2004, na podstawie którego pasażerowie mogą domagać się odszkodowania za duże opóźnienie czy odwołanie lotu, mają zastosowanie w sytuacji:

-   odlotu z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Lichtenstein, Norwegia i Islandia) albo Szwajcarii;
-    odlotu z lotniska znajdującego sie w kraju trzecim i lądujących na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii, jeżeli przewoźnik obsługujący dany lot jest przewoźnikiem z państwa członkowskiego UE/EOG/ albo ze Szwajcarii.
-    Gdy pasażer stawił się na odprawę w czasie uprzednio określonym na piśmie przez przewoźnika lotniczego, jeżeli czas ten nie został określony – nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu.

Jak napisać reklamację do linii lotniczych?

Jeśli reklamację kierujemy do zagranicznego przewoźnika, pismo powinno być przygotowane w języku dla niego zrozumiałym. W praktyce najczęściej stosuje się język angielski. Gotowy wzór formularza znajduje się na stronie www.konsument.gov.pl, w zakładce „Złóż skargę”.

-    Zagubienie, uszkodzenie, opóźnienie bagażu: Należy opisać rodzaj szkody oraz dokonać jej wyceny. Do reklamacji trzeba załączyć kwit bagażowy a także kopię dokumentu PIR (protokołu nieprawidłowości bagażowej, wypełnionego na lotnisku przy zgłoszeniu problemu). Podstawą prawną, o której warto wspomnieć, domagając się odszkodowania za problemy bagażowe, jest Konwencja Montrealska z 1999 r. Reklamację trzeba złożyć w ciągu 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu.
-    Opóźnienie, odwołanie lotu: W piśmie do przewoźnika należy określić rodzaj niedogodności i załączyć kopię rezerwacji biletu. By uzyskać należą rekompensatę, np. za odwołanie lotu, trzeba wskazać kwotę, której się domagamy. Warto powołać się na podstawę prawną roszczeń – w tym przypadku – Rozporządzenie WE 261/2004.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przewoźnik z innego kraju UE nie zapewni pasażerowi opieki (np. gdy lot jest opóźniony) lub dojdzie do zagubienia czy zniszczenia bagażu, bezpłatną pomocą w dochodzeniu praw pasażerów służy Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (tel. 22 55 60 118; skargę można złożyć poprzez formularz na stronie www.konsument.gov.pl).

W przypadku odwołania, dużego opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia na pokład, należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (22 520 74 84, kopp@ulc.gov.pl).

www.ec.europa.eu

Be Sociable, Share!

Wizyt: 779

Tagi: , ,

Podobne wpisy

Comments are closed.

Przyloty Warszawa Okęcie