Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

easyJet wzywa Unię Europejską do zaniechania polityki lotniczego protekcjonizmu

10 października 2012

Dziś prezes easyJet, Carolyn McCall podczas swojego wystąpienia w Brukseli wezwała Unię Europejską do zaniechania działań promujących protekcjonizm w europejskim lotnictwie, który polega na ochronie systemu przydziału slotów i obsługi naziemnej.

Be Sociable, Share!


Informacja dotycząca przemówienia Carolyn McCall w Brukseli, 9.10. 2012:

Dziś prezes easyJet, Carolyn McCall podczas swojego wystąpienia w Brukseli wezwała Unię Europejską do zaniechania działań promujących protekcjonizm w europejskim lotnictwie, który polega na ochronie systemu przydziału slotów i obsługi naziemnej.

Podczas wygłoszonej przemowy w European Aviation Club w obecności przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i urzędników unijnych Carloyn McCall wezwała do dalszej liberalizacji europejskiego lotnictwa, rozpoczętej wraz z otwarciem europejskiej przestrzeni powietrznej w 1994 roku.

„Umowa o otwartej przestrzeni powietrznej nad Europą spowodowała rewolucję w europejskim lotnictwie. Dzięki niej, firmy takie jak easyJet otrzymały szansę rozwijania się w całej Europie, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych klientów. Mniejsze miasta i regiony w całej Europie dysponują obecnie zupełnie nowymi połączeniami lotniczymi, które pobudzają handel i turystykę, przyczyniając się do zwiększenia wzrostu gospodarczego.

„Jednak prowadzone w Europie protekcjonistyczne praktyki, wciąż uniemożliwiają lotniskom, liniom lotniczym i agentom obsługi naziemnej czerpanie korzyści z faktycznej i pełnej konkurencji. Dlatego już dziś Europa musi przeprowadzić reformę dotyczącą regulacji odnośnie przydziału slotów na lotniskach, aby umożliwić nowym podmiotom na rynku stawienie czoła dominującym przewoźnikom oraz zmienić prawo dotyczące obsługi naziemnej tak, aby zapewnić prawdziwą konkurencję w każdym porcie. Jeżeli Unia Europejska wprowadzi powyższe reformy, europejscy konsumenci otrzymają dostęp do nowych tras, usług oraz biletów w niższych cenach”.

easyJet powstała w 1995 roku w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu stała się czwartym największym przewoźnikiem lotniczym w Europie, który obecnie przewozi 58 mln pasażerów rocznie. Sukces firmy został osiągnięty dzięki ofercie atrakcyjnych cenowo i dogodnych połączeń lotniczych, traktując przy tym bezpieczeństwo jako najważniejszy priorytet. easyJet co roku osiąga bardzo dobre wyniki, ponieważ oferuje dokładnie takie usługi jakich oczekują pasażerowie, przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

easyJet docenia działania Unii Europejskiej, które pomagają poprawić jakość usług świadczonych na rzecz pasażerów, dzięki którym linie lotnicze mogą jak najwydajniej wykorzystać infrastrukturę lotniska. Mimo tego linia wyraża obawę, iż niektóre elementy Pakietu dotyczącego portów lotniczych (tzw. Airport Package) podlegają zbytnim regulacjom, które mogą ograniczyć możliwość świadczenia usług odpowiedniej jakości na rzecz jej klientów oraz utrzymania cen na rozsądnych poziomach”.

 • Sloty

easyJet wzywa Unię Europejską do forsowania reform przydziału slotów w portach lotniczych, aby umożliwić nowym podmiotom na rynku osiągnięcie częstotliwości lotów, która mogłaby stanowić realne wyzwanie dla wiodących operatorów.

easyJet zdecydowanie wspiera zwiększenie rezerwacji dla nowych podmiotów oraz wspiera rozwój obrotu wtórnego slotami, aby promować ich skutecznie wykorzystanie.

 • Obsługa naziemna

easyJet uważa, że problem konkurencji dotyczy obsługi naziemnej w takim samym stopniu jak ich klientów, czyli linii lotniczych. Dzięki temu zapewniona jest faktyczna konkurencja na każdym lotnisku i poważna presja konkurencyjna na dostawców, którzy muszą podnosić jakość oferowanych usług.

W zakresie obsługi naziemnej, easyJet zdecydowanie popiera zapewnienie liniom lotniczym możliwość zatrudnienia własnej obsługi naziemnej, jeżeli linia nie jest zadowolone z jakości pracy obsługi na danym lotnisku.

easyJet uważa również, że wymóg posiadania trzech licencji na dużym europejskim lotnisku zamiast dwóch to ważna kwestia, ponieważ stanowi o różnicy pomiędzy zdrową konkurencją a kosztownym duopolem.

easyJet zdecydowanie sprzeciwia się wyznaczaniu minimalnych standardów obsługi przez podmioty zewnętrzne – linia wie czego potrzebują i oczekują jej klienci oraz jest świadoma tego, że przy niezadowalającej jakości usługi sprzedaż biletów zmaleje. Również easyJet uważa, że nie należy chronić firm zapewniających obsługę naziemną na nieodpowiednim poziomie przy pomocy przedłużonych licencji i limitów – jeżeli agent obsługi naziemnej zawodzi, nie powinien świadczyć usług na lotnisku przez dziesięć lat.

 • Informacje dodatkowe

Komisja Europejska opublikowała Pakiet „Lepsze lotniska” w grudniu 2011 roku.

Dokument podzielono na trzy części: sloty, obsługę naziemną i hałas. Pakiet może wpłynąć na sposób uregulowania powyższych kwestii na terenie Europy od 2014 roku.

Zgodnie z wymaganiami procesu legislacyjnego UE (wspólne podejmowanie decyzji), propozycje są obecnie rozpatrywane przez Radę Europejską – reprezentującą poglądy rządów państw członkowskich, oraz przez Parlament Europejski, reprezentujący poglądy obywateli Unii Europejskiej. Obie instytucje są uprawnione do dokonywania zmian w pierwotnej propozycji Komisji. Oba organy kierują się własnymi harmonogramami, uzależnionymi od ich bieżących priorytetów politycznych. Jeżeli żadna z instytucji nie dojdzie do porozumienia, pakiet zostanie odrzucony.

Rada rozważyła już kwestie obsługi naziemnej i hałasu, a obecnie rozpatruje propozycję dotyczącą przydziału slotów. Parlament Europejski planuje zatwierdzić cały pakiet do końca bieżącego roku. W ostatnim czasie przedłożono różne sprawozdania, które zostaną poddane pod głosowanie w Parlamencie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy na poziomie komitetów, a następnie na sesjach plenarnych.

Aby utrzymać harmonogram na 2014 rok, pakiet musi zostać przyjęty do końca bieżącego roku.

Be Sociable, Share!

Wizyt: 412

Tagi: ,

Podobne wpisy

Comments are closed.

Przyloty Warszawa Okęcie