Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Dokumenty tożsamości w transporcie lotniczym

18 lutego 2010

W związku z publikacjami prasowymi zawierającymi nieprawdziwe informacje na temat wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość podróżnego w krajowym ruchu lotniczym, Urząd Lotnictwa Cywilnego wyjaśnia:

Be Sociable, Share!


Na podstawie § 44 ust.  1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa cywilnego (KPOLC) przewoźnik lotniczy ma obowiązek sprawdzenia na podstawie dokumentu tożsamości czy do odprawy biletowo-bagażowej stawił się pasażer, który jest zapisany w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.

Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA istnieją dwa dokumenty, co do których ustawodawca wyraźnie wskazał, iż poświadczają one tożsamość obywatela polskiego tj. dowód osobisty i paszport. Na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. A zatem w stosunku do osób pełnoletnich podróżujących drogą lotniczą tożsamość powinna być potwierdzana na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Równocześnie, aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na osobę małoletnią obowiązku posiadania dokumentu tożsamości. Jednocześnie nie regulują kwestii związanych z potwierdzeniem tożsamości takiej osoby. Możliwość uzyskania przez osobę małoletnią dokumentów tożsamości takich jak paszport czy dowód osobisty jest prawem, nie zaś obowiązkiem (za wyjątkiem sytuacji gdy osoba małoletnia po ukończeniu 15 roku życia pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką pozostaje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką – wówczas powstaje obowiązek posiadania dowodu osobistego). Natomiast posiadanie paszportu pozostaje w każdej sytuacji prawem obywatela polskiego.
W związku z powyższym, zdaniem ULC oraz MSWiA zasadne jest aby dopuścić określone rodzaje dokumentów tożsamości ze zdjęciem osoby małoletniej (np. legitymacji szkolnej), który ułatwiłyby ustalenie jej tożsamości dla celów podróży w ruchu krajowym. Z regulacji prawnych dotyczących innych dziedzin życia (np. imprez masowych, stanu wyjątkowego, ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego) wynika, że takim dokumentem może być legitymacja szkolna, która uznawana jest jako dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby małoletniej.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że powyższe stanowisko w zakresie dokumentów wymaganych do potwierdzenia tożsamości osób małoletnich zostało przekazane w grudniu 2008 roku do wszystkich zarządzających portami lotniczymi w Polsce, którzy zobowiązani byli na posiedzeniu Zespołu Ochrony Lotniska poinformować o nim wszystkie zainteresowane podmioty.

ULC

Be Sociable, Share!

Wizyt: 277

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie