Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Dobre wyniki finansowe w I połowie roku

6 maja 2009

Całkowity przychód easyJet w przeliczeniu na pasażera wzrósł o 14,9% (7,6% przy założeniu stałego kursu wymiany walut). Jest to wynikiem silnej siatki połączeń easyJet, wzrostu przychodu z tytułu usług dodatkowych oraz 4,8-procentowym zwiększeniem łącznej długości obsługiwanych tras związanym z przejęciem GB Airways.

Be Sociable, Share! 


I połowa 2009


I połowa 2008


Zmiana %


Przychód całkowity
(w mln GBP)


1 032,8


892,2


15,8%


Strata przed opodatkowaniem (podstawowa) w mln GBP*


(129,8)


(48,4)


(168,2)%


Strata przed opodatkowaniem (zaraportowana) w mln GBP


(116,5)


(57,5)


(102,6)%


Marża przed opodatkowaniem (podstawowa) w %*


(12,6)


(5,4)


(7,2)pp


Stopa zwrotu z kapitału własnego (zaraportowana) w %


(7,4)


(3,7)


(3,7)pp


EPS** (podstawowy, zaraportowany) w pensach


(20,4)


(10,3)


(98,1)%


  


·                     Wzrost straty przed opodatkowaniem spowodowany jest wzrostem jednostkowych kosztów paliwa odpowiadających 90,6 milionom GBP (3,87 GBP w przeliczeniu na miejsce), przesunięciem ruchu pasażerskiego w okresie Wielkanocy na II połowę roku finansowego oraz redukcją odsetek przeznaczonych do wypłat na poziomie 13,7 miliona GBP


·                     Wzrost całkowitego kosztu w przeliczeniu na miejsce* (z wyłączeniem wahań cen paliwa oraz kursowych) o 6,5%, który jest wynikiem m.in. zwiększenia łącznej długości obsługiwanych tras oraz zaplanowanego mniejszego wykorzystania floty w sezonie zimowym


·                     Silne dodatnie przepływy pieniężne (cash flow) z depozytami na rynkach gotówkowym i finansowym, które zwiększyły się w ciągu ostatnich 6 miesięcy o 268,6 miliona GBP do wartości 1 131,1 miliona GBP (bez środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 103,6 miliona GBP)


·                     Wzrost liczby pasażerów o 2,9%, do 19,4 miliona – oraz wzrost wskaźnika obłożenia miejsc o 1,7pp, do 82,9%


·                     Po raz pierwszy w historii easyJet, ponad połowa pasażerów podróżowała spoza terytorium Wielkiej Brytanii, co przekłada się na 21,8-procentowy wzrost liczby pasażerów easyJet na trasach z Europy kontynentalnej


·                     easyJet umocnił swoją pozycję na kluczowych rynkach – Londyn Gatwick, Paryż, Mediolan i Madryt


·                     Przyszłe rezerwacje – mierzone dostępnością zarezerwowanych miejsc – oraz całkowity wzrost przychodu w przeliczeniu na pasażera przed uwzględnieniem wahań kursowych pozostaje na podobnym poziomie, jak w raku ubiegłym, co daje około 40% wykupionych biletów w sezonie letnim


 


* Podstawowe wyniki finansowe nie obejmują kosztów w wysokości 9,1 miliona GBP związanych z przejęciem GB Airways w 2008 oraz zyskiem ze sprzedaży 2 samolotów w 2009 sięgającym 13,3 miliona GBP


** Zysk przypadający na jedną akcję


 


Andy Harrison, Dyrektor Generalny easyJet – komentarz do wyników:


„Wzrost przychodu w przeliczeniu na pasażera na poziomie 7,6%, przy założeniu stałego kursu wymiany walut, jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną i podkreśla siłę naszej siatki połączeń oraz dużą konkurencyjność. Całkowite zdolności przewozowe w Europie w sektorze krótkich przelotów zmniejszyły się o 5,6%. Jednakże easyJet w tym samym okresie zwiększył swój udział w rynku, osiągając wzrost całkowitej liczby przewiezionych pasażerów na poziomie 2,9%, co oznacza 19,4 miliona osób”.


„Redukcja naszej marży za I półrocze 2009 była spowodowana wzrostem jednostkowych kosztów paliwa o 3,87 GBP w przeliczeniu na pasażera (co odpowiada 90,6 milionom GBP). Redukcja marży ulegnie zmniejszeniu dzięki właściwej polityce w zakresie zabezpieczania paliw dostosowanej do niższych cen rynkowych. Przesunięcie Świąt Wielkanocnych na drugą połowę naszego roku finansowego obniżyło także poziom marży w pierwszej połowie roku.”


„easyJet będzie bacznie obserwował trendy w wydatkach na konsumpcję, jednakże zakładając obecny poziom cen paliwa lotniczego oraz stałe kursy wymiany walut, spodziewamy się, że ten rok będzie dla nas rentowny”.


„Pozycja finansowa easyJet jest bardzo silna, z depozytami na rynkach gotówkowym i finansowym przekraczającymi 1 miliard GBP na koniec marca 2009. Firma ma silną pozycję na rynku, co według zarządu przekłada się na optymistyczny scenariusz dalszego rozwoju.”


easyjet.com


/L/

Be Sociable, Share!

Wizyt: 431

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie