Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

1099 skarg pasażerów linii lotniczych w 2006 roku

8 stycznia 2007

Komisja Ochrony Praw Pasażerów działająca w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego na mocy unijnego rozporządzenia 261/2004 rozpatruje skargi pasażerów w trzech przypadkach: odwołania, znacznego opóźnienia lotu lub odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Be Sociable, Share!


W 2006 r. Komisja rozpatrywała:
- 437 skarg dotyczących odwołania lotu,
- 263 skarg dotyczących znacznego opóźnienia lotu oraz
- 65 skarg dotyczących odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Pozostałe sprawy to odwołania od wydanych decyzji administracyjnych, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odpowiedzi na zapytania pasażerów.

W ponad połowie rozpatrzonych skarg Prezes ULC na wniosek KOPP stwierdził naruszenie przez przewoźników lotniczych przepisów rozporządzenia 261/2004/WE i przyznał rację pasażerom. W ok. 30 % stwierdzono brak naruszenia i przyznano rację liniom lotniczym.

W 13 przypadkach Prezes ULC nałożył na przewoźników lotniczych kary administracyjne w wysokości 1000 EUR każda.

Do tej pory do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło tylko dwa odwołania od decyzji KOPP. Jedno odwołanie zostało rozpatrzone przez sąd, druga sprawa jest obecnie w toku postępowania. W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem sądu, decyzja KOPP została podtrzymana, a sąd nie wykazał uchybień w prowadzonym postępowaniu.

***
Warto pamiętać, że:
Komisja Ochrony Praw Pasażerów rozpatruje skargi po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

Do przesyłanej do KOPP skargi należy dołączyć:
- kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,
- kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację,
- kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

W następstwie złożenia skargi, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek KOPP stwierdza w drodze decyzji administracyjnej:
- brak naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego albo
- naruszenie prawa przez przewoźnika lotniczego, określając zakres nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia.

Więcej informacji – Biuro Prasowe ULC:
Katarzyna Krasnodębska – 0 608 00 33 41

Be Sociable, Share!

Wizyt: 5 967

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie